AJALUGU

Laevaomanike ühistegevus Eestis sai alguse eelmise sajandi teisel poolel (XIX) rahvusliku laevanduse tõusu ajal. Laevaomanike Liit tegutses kuni Eesti Vabariigi okupeerimiseni 1940. aastal, jätkas 1941-1944 ning pärast sõda Rootsis ja Inglismaal kuni 1970-ndate aastateni.

Tänapäev

Eesti Laevaomanike Liit (ELL) taasloodi 1993. aastal. Praegu kuulub ELL-i koos Eesti Mereakadeemia ja mereõiguse bürooga Consolato del Mare OÜ-ga kokku 11 ettevõtet ja organisatsiooni. Ühingu liikmesorganisatsioonide kui tööandjate mõjualasse jääb ligikaudu 10 000 töötajat.

Mitmel liikmesettevõttel on tütarfirmad naaberriikides. Hinnanguliselt moodustavad Eesti Laevaomanike Liidu liikmesettevõtete finantsnäitajad ja töötajate arv ligikaudu 75-80% kogu Eesti laevanduse vastavatest numbritest.

Rahvusvahelisus

Eesti Laevaomanike Liit on Eesti Tööandjate Keskliidu asutajaliige ning Euroopa Laevaomanike Assotsiatsiooni (ECSA) liige alates 2004. aastast. Liidu liikmed esindavad Eesti laevanduse huve erinevates ECSA struktuurides.