ORGANISATSIOON

Meie igapäevane tegevus keskendub Eesti merenduse konkurentsivõime kindlustamisele, olles survegrupiks ja koostööpartneriks merendusalase seadusandluse loomisel ja täiustamisel, et need vastaksid kohalike ja rahvusvaheliste laevaoperaatorite vajadustele ning oleksid vastavuses kohalike, rahvusvaheliste ja Euroopa Liidu seaduste ja määrustega.

Missioon

Meie missiooniks on toetada Eesti merendussektorit selle positsiooni tugevdamisel Eestis ja rahvusvahelistel turgudel.

Visioon

Meie visioon on tagada, et Eesti meretööstus oleks tunnustatud kohalikus majanduses olulise tegijana, mis toetab kohalikku kogukonda ja riiki, aitab juhtida regionaalarengut ja kaitsta Läänemere merekeskkonna tervist.